Top

Rekisteriseloste
HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1 Rekisterin nimi
Espoon kuvataiteilijat ry:n asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä 
Espoon kuvataiteilijat ry, y-tunnus 0216892-3
Kauppakeskus Sello, Leppävaarankatu 3-9, 02600 Espoo
toimisto(at)espoonkuvataiteilijat.fi, 050 322 8855

3 Rekisteriasioita hoitava henkilö 
Järjestösihteeri Vera Koura, vera@espoonkuvataiteilijat.fi, 050 322 8855.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Tämän henkilötietorekisterin pääasiallinen tarkoitus on toimia Espoon kuvataiteilijat ry:n, Galleria Aarnin ja Espoon taidelainaamon asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, Espoon kuvataiteilijat ry:n palvelujen ja toiminnan kehittämiseen.

5 Rekisterin tietosisältö
Espoon kuvataiteilijoiden asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Syntymäaika / sosiaaliturvatunnus
Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Pankkiyhteystiedot
Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista
Tieto markkinointiviestien tilauksista

6 Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilyttäminen
Rekisterin tiedot kertyvät: Rekisteröidyltä itseltään

Tietoja kerätään Espoon kuvataiteilijat ry:n palvelujen ja tuotteiden tilaamisen ja ostamisen yhteydessä verkkosivujen lomakkeissa, Taidelainaamon lainaussopimuksissa, välityssopimuksissa ja luovutussopimuksissa sekä Galleria Aarnin näyttelysopimuksissa ja ostosopimuksissa sekä asiakkuuden hoitamisen yhteydessä. Tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset  
Asiakkuussuhteen ja laskutuksen hoitamiseksi tietoja luovutetaan yhdistyksen kirjanpidosta vastaavalle Taloushallinta Uniikille ja laskutusjärjestelmän sekä asiakasrekisterin ylläpitäjä Gruppo Software Oy:n järjestelmään.

8 Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n – 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

9 Rekisterin suojaus 
Rekisteri on ATK-muodossa ja manuaalisessa muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Manuaalinen rekisteri säilytetään valvotuissa tiloissa.

10 Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen. Käyttäjällä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen. Käyttäjällä on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus. Käyttäjä voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa, tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 56 66 700

12 Muutokset rekisteriselosteeseen
Voimme ajoittain muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme Palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen

12.2.2020