Top

Syyskuun kuukauden taiteilija: Rauha Hartt

1.9.2022 - 30.9.2022

Rauha Hartt (MFA) on espoolainen taiteilija joka opiskeli kuvataiteen maisteriksi Lontoon Goldsmithsissä. Harttin työskentelyn lähtökohta on hänen kehonsa. Abstraktit maalaukset syntyvät tanssillisesta liikkeestä, jonka kautta hän antaa kehonsa mielen ohjata maalausjälkeä. Abstrakti ekspressionismi teki aikanaan maalaamisen prosessin ehdottoman fyysiseksi ja alkoi häivyttää rajaa kehon ja maalauksen välillä. Tätä rajapintaa Hartt tutkii työssään;
maalaukset syntyvät tanssin kautta ja avulla. Osana työskentelyä on jakaa teoksien syntyprosessi yleisön kanssa performatiivisina maalaussessioina. Hartt haluaa luoda työllään hyvinvointia ja elämäniloa, joka hänen mielestään tuo taidekentälle kaivattua kontrastia. Harttilla on vuosien kokemus taideohjaajana, joka ajaa lempeää lähestymistapaa luovuuteen. Hän uskoo taiteen kohottavaan ja parantavaan voimaan.

Taiteilijan CV

Taiteilijan kotisivut

Instagram