Top

Taidelainaamon lainausehdot

1. Lainaaja sitoutuu noudattamaan taidelainaamon ehtoja. Lainaajan on oltava 18 vuotta täyttänyt ja sopimusta tehtäessä hänen on esitettävä voimassa oleva henkilöllisyystodistus.

2. Lainaaja on velvollinen ilmoittamaan taidelainaamoon yhteystietonsa. Jos tietoihin tulee muutoksia, on niistä ilmoitettava viipymättä taidelainaamoon.

3. Laina-aika sovitaan täysinä kuukausina. Laina-aikaa voidaan ennen sen päättymistä sopia jatkettavaksi. Teoksen voi myös ostaa heti tai myöhemmin laina-aikana lunastaa omaksi.

4. Lainattaessa maksetaan vähintään ensimmäisen kuukauden lainausmaksu. Muut kuukausimaksut suoritetaan etukäteen. Eräpäivä sovitaan lainaussopimuksessa.

5. Teosta omaksi lunastettaessa hyvitetään siitä jo maksetut kuukausimaksut. Lainaaja saa kaikki lainaerät maksettuaan lunastusilmoituksen maksetusta teoksesta.

6. Lainaaja voi palauttaa teoksen ennen kuin sovittu laina-aika on päättynyt. Jo maksettuja kuukausimaksuja ei kuitenkaan hyvitetä. Taidelainaamon työntekijä tarkastaa teoksen ja hyväksyy palautuksen.

7. Teoksen lainausmaksu on 5 % sen lähimpään sataan euroon pyöristetystä hinnasta. Maksu on kuitenkin vähintään 20 euroa/kk.

Teoksen hintaan sisältyy eriteltynä mahdollinen arvonlisävero (10%).

8. Kehystämättömät grafiikan vedokset ja piirrokset lainaaja sitoutuu lunastamaan omakseen. Maksu voi tapahtua kuukausittain yllä olevan mukaisesti.

9. Lainaaja on velvollinen korvaamaan teokselle laina-aikana aiheutuneet vahingot. Taidelainaamo ei ole vakuuttanut teoksia.

10. Lainaajan keskeyttäessä lainauksen, on teos palautettava sopimuksen mukaiseen seuraavaan eräpäivään mennessä taidelainaamoon. Jos lainattu teos palautetaan seuraavan eräpäivän jälkeen, on lainaaja velvollinen suorittamaan seuraavan kuukauden lainausmaksun. Mahdolliset perimiskulut voidaan veloittaa lainaajalta.

11. Taidelainaamo toimii taiteilijan edustajana ja laskuttaa kuukausimaksut ja ostohinnat taiteilijan puolesta.