Top

January Artist of the Month: Tatu Vuorio

1.1.2022 - 31.1.2022

Työskentelyssäni lähestyn taidetta useasta suunnasta, abstraktista, figuratiivisesta sekä käsitteellisestä. Erilaisten tekniikoiden, materiaalien ja lähestymistapojen kautta olen saavuttanut inspiraation ja dynaamisen tekemisen mielekkyyden.

Taiteelliselle työskentelylleni keskeistä on ollut uteliaisuus. Se on kasvattanut tiedostamatonta intuitiivista tietoa, joka taiteellisen työskentelyn kautta on johdattanut minua tekijänä asiasta toiseen. Luotan siis intuitioon ja työskentelyni pohjautuu välineestä riippumatta kokeelliseen tutkivaan työskentelyyn.

Seuraamalla tätä polkua olen löytänyt uusia mahdollisuuksia yhdistää työskentelytapaani veistoksen ja maalauksen kontekstissa. Tämä on luonut aivan uudenlaisia lähestymistapoja etsiä maalaustaiteen ja kuvanveiston materiaalisia, visuaalisia ja käsitteellisiä yhtymäkohtia.