Top

December Artist of the Month: Tatu Vuorio

1.12.2020 - 31.12.2020

Työskentelyssäni lähestyn taidetta useasta suunnasta, abstraktista, figuratiivisesta sekä käsit-teellisestä. Käytän työskentelyssäuseita metodejakuten maalaus, kuvanveisto ja installaatio, jotka prosessissa sekoittuvat usein myös keskenään. Erilaisten tekniikoiden, materiaalien ja lä-hestymistapojen kautta olen saavuttanut inspiraation ja dynaamisen tekemisenmielekkyyden. Metodi sanana juontaa merkityksensä sanasta methodos, joka tarkoittaa ”kuljettavaa tietä”. Us-konkin, että monialaisuus on minua kuljettava tie, jota kehittämällätoteutan itseäni.

Taiteelliselle työskentelylleni keskeistä on ollut uteliaisuus. Se on kasvattanut tiedostamatonta intuitiivista tietoa, joka taiteellisen työskentelyn kautta on johdattanut minua tekijänä asiasta toiseen. Luotan siis intuitioon ja työskentelyni pohjautuu välineestä riippumatta kokeelliseen tutkivaan työskentelyyn. Uuden luominen edellyttää historian, materiaalien, työskentelytapojen sekä välineiden tuntemista. Kunnioitan traditioita, mutten kumarra niille. Prosessuaalinen ote tekemiseen on luonut mahdollisuuden ylittää rajoja, jonka kautta on avautunut mahdollisuus löytää uusia tekniikoita ja työskentelytapoja taiteen tekemiseen. Uskon, että rohkeudella muut-taa valmisteilla olevaa teosta intuitiivisen työskentelyn avulla, voin saavuttaa prosessin, joka vie työskentelyä eteenpäin ja parhaimmillaan yllättää myös minut tekijänä.

Taiteellisessa työskentelyssäni intuitio ilmenee erilaisten materiaalivalintojen, työskentelyväli-neiden ja työskentelytapojen sekä niiden keskinäisten vuorovaikutussuhteiden ja sovellusmah-dollisuuksien muodossa. Käytän maalauksieni materiaalina läpivärjättyä HDF levyä, joka valmis-tetaan puukuidusta. Tämän materiaalin kautta veistoksellinen lähestymistapani on avannut työskentelyyni mahdollisuuden liikkua poistamisen ja lisäämisen menetelmiä hyväksi käyttäen. Tällaisen työskentelyn avulla olen päässyt uudelleen määrittelemällä maalaustaiteen ja kuvan-veiston materiaalisia ja sisällöllisiä suhteita, jonka kautta on kehittynyt minulle omalaatuinen, tekninen, materiaalinen ja sisällöllinen ilmaisu, jota voidaan arvioida osana informalistisen tai-teen perinnettä. Seuraamalla tätä polkua olen löytänyt uusia mahdollisuuksia yhdistää työsken-telytapaani lasitaiteen kontekstiin. Viimeisimmät näyttelyni ovat yhdistäneet maalaustaiteellista työskentelytapaani veistokselliseen taidelasin valmistukseen. Tämä on luonut aivan uudenlaisia lähestymistapoja etsiä maalaustaiteen, kuvanveiston ja lasitaiteen materiaalisia ja visuaalisia yhtymäkohtia.